Thursday, December 13, 2007

กลุ่มดาว 12 ราศี


กลุ่มดาว 12 ราศี
กลุ่มดาว 12 ราศี หรือ กลุ่มดาวจักราศี ( Zodiac ) เป็นกลุ่มดาวฤกษ์ 12 กลุ่มที่อยู่บนเส้นสุริยะวิถี ( Ecliptic ) เราทราบว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์รอบละ 1 ปี ดังนั้นถ้าเราสังเกตดวงอาทิตย์จากโลกโดยถือว่าโลกหยุดนิ่ง เราจะเห็นดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก โดยดวงอาทิตย์จะปรากฏเปลี่ยนตำแหน่งไปตามกลุ่มดาวฤกษ์ 12 กลุ่ม ได้แก่


1. กลุ่มดาวราศีเมษ ( Aries )


2. กลุ่มดาวพฤษภ ( Taurus )


3. กลุ่มดาวมิถุน ( Gemini )


4. กลุ่มดาวกรกฏ ( Cancer )


5. กลุ่มดาวสิงห์ ( Leo )


6. กลุ่มดาวกันย์ ( Virgo )

7. กลุ่มดาวตุล ( Libra )


8. กลุ่มดาวพฤศจิก ( Scorpio )


9. กลุ่มดาวธนู ( Sagittarius )


10. กลุ่มดาวมกร ( Capricorn )


11. กลุ่มดาวกุมภ์ ( Aquarius )


12. กลุ่มดาวมีน ( Pisces )

และจะเปลี่ยนตำแหน่งครบรอบในเวลา 1 ปี พอดี ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วดวงอาทิตย์จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ตามกลุ่มดาวจักราศีแต่ละกลุ่ม เช่น ดวงอาทิตย์จะอยู่บริเวณราศีเมษในราวเดือนเมษายน เป็นต้น


ฮิปปาร์คัส ( Hipparchus ) แบ่งแถบแนวเส้นสุริยวิถี ออกเป็น 12 ส่วนเท่ากัน โดยแต่ละส่วนมีความกว้าง 16 องศา (วัดจากเส้นสุริยวิถีออกไปข้างละ 8 องศา) และยาวส่วนละ 30 องศา และจะมีชื่อเรียกตามกลุ่มดาวที่อยู่ในแถบนั้น เรียกแถบแนวเส้นสุริยวิถีนี้ว่า " เครื่องหมายจักราศี ( Sign of the Zodiac ) " ส่วนแรกจะเป็นราศีเมษ ซึ่งถือว่าเป็นราศีที่ 1 ของจักราศี และส่วนสุดท้ายเป็น ราศีมีน จัดเป็นกลุ่มดาวราศีที่ 12 เนื่องจากแกนหมุนของโลกมีการส่าย อันเนื่องมาจากผลของแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่น ๆ ในขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้ตำแหน่งปรากฏของวัตถุท้องฟ้าเมื่อสังเกตจากโลกมีความคลาดเคลื่อน เมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นในปัจจุบันการปรากฏของดวงอาทิตย์ในกลุ่มดาวจักราศีจึงต่างไปจากในสมัยของฮิปปาร์คัส เมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้ว ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 21 มีนาคม ซึ่งเป็นวันแรกที่ดวงโคจรเข้าสู่ราศีเมษ ณ ตำแหน่งจุดเวอร์นอล อิควินอกซ์ เลื่อนมาอยู่ที่กลุ่มดาวราศีมีน ห่างจากตำแหน่งเดิมประมาณ 30 องศา ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการส่ายของแกนหมุนของโลกพอดี


นอกจากดวงอาทิตย์แล้ว ยังพบว่า ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ อื่น ๆ ยังมีตำแหน่งปรากฏในแต่ละวันอยู่บริเวณเส้นสุริยะวิถีด้วย ซึ่งทำให้สามารถระบุตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ ในแต่ละวันในกลุ่มดาว 12 ราศีได้ ไม่ว่าจะโดยวิธีสังเกตการณ์ หรือ การคำนวณ ตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าดังกล่าวในแต่ละวัน นำมาใช้มากในวิชาโหราศาสตร์ ( Astrology )
เครื่องหมายของจักราศี กำหนดเป็น “ สัญลักษณ์ “ สากลที่ใช้กันทั่วไปทางดาราศาสตร์ ดังแสดง


สัญลักษณ์ ราศี ชื่อสามัญ

เมษ แกะ
พฤษภ วัว
มิถุน คนคู่
กรกฎ ปู
สิงห์ สิงโต
กันย์ หญิงสาว
ตุล คันชั่ง
พฤศจิก แมงป่อง
ธนู คนยิงธนู
มกร แพะทะเล
กุมภ์ คนแบกหม้อนำ
มีน ปลา